PREJDI NA STRÁNKU NHLka 2017

NHLka Žilinského kraja

Sme najväčšou nočnou hasičskou ligou na Slovensku, ale aj v Čechách.

Nadviazali sme na úspešnú tradíciu nočných súťaží v našom regióne.

          Hlavným motívom a zároveň aj mottom pre vznik NHLky je: „ Peniaze pre HASIČSKÝ ŠPORT                Každý, kto sa zúčastní samotnej ligy či už ako organizátor, súťažiaci, divák, alebo partner musí na svojej účasti získať. Celá liga sa snaží v prvom rade pritiahnuť divákov k hasičskému športu, lebo práve diváci prinášajú peniaze na činnosť jednotlivých tímov a DHZ. Preto sa snažíme na všetkých kolách pripraviť zaujímavý program, bohaté a chutné občerstvenie a účasť súťažných družstiev zo širokého okolia. 

Pre účastníkov ligy prinášame nové myšlienky, skúsenosti a projekty, ako získať peniaze na svoju činnosť a vďaka naším partnerom aj zaujímavé finančné a materiálne odmeny pre najúspešnejších účastníkov. 

Pre partnerov a sponzorov ponúkame unikátny priestor propagácie formou premietania reklamných klipov v centre diania samotnej súťaže, ako aj ďalšie formy prezentácií a predstavenia činnosti. Zároveň ponúkame dôstojný priestor ku propagácii loga na všetkých materiáloch NHLky.

kontakt NHLka Žilinského kraja - Instagram / Facebook

František Ďurkáč
projektmanager
Podvysoká 339
023 57 Podvysoká
IČO: 41 588 819   
DIČ: 10 747 924 77
mobil: 0915 913 458
fdurkac@gmail.com

partneri 2017: